Αλλαγή ώρας προσέλευσης και έναρξης εργασίας εργαζομένων στην Υπηρεσία Πρασίνου και Καθαριότητας

Sharing is caring!

ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ
ΑΠΟ: Δημοτική Ομάδα ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις – Δήμος Πάφου
ΠΡΟΣ :Δημοτικό Γραμματέα Δήμου Πάφου, κον. Θέμη Φιλιππίδη και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου
Ημερομηνία : 20/05/2020
Θέμα: Αλλαγή ώρας προσέλευσης και έναρξης εργασίας εργαζομένων στην Υπηρεσία Πρασίνου και Καθαριότητας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε συνέχεια επικοινωνίας που είχαμε με αριθμό εργαζομένων στην Υπηρεσία Πρασίνου και Καθαριότητας, επαναφέρουμε το θέμα αλλαγής της ώρας προσέλευσης και έναρξης της εργασίας των εργατών στην πιο πάνω υπηρεσία. Η αλλαγή αυτή κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κατά τη θερινή περίοδο.
Εισηγούμαστε την έναρξη της εργασίας κατά 1 ώρα ενωρίτερα ή κατά ½ της ώρας και ολοκλήρωση της εργασίας σε ανάλογο χρόνο ενωρίτερα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι παρόμοιας φύσης μέτρο εφαρμοζόταν και στο παρελθόν κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Φιλικά,
Κώστας Δίπλαρος
Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας ΑΚΕΛ – Δήμος Πάφου

Related posts